Autoškola MP TREND sro Pribišova 47 Bratislava

Vykonávame komplexnú prípravu účastníkov kurzov autoškoly MP Trend sro vrátane zdravotníckej prípravy „pod jednou strechou“ s našimi internými aj externými spolupracovníkmi s dlhoročnou praxou.

Autoškola MP Trend s. sro Pribošova 47  patrí medzi najdlhšie pôsobiace autoškoly v Bratislave. Svojim klientom ponúkame komplexné služby pre získanie vodičského oprávnenia v nasledujúcej podobe

Ponúkame darčekové poukažky na kondičné jazdy a vodičské preukaz sk   “ B“

Vhodný Vianočný alebo narodeninový darček . Preukaz je platný 12 mesiacov .

Výcvik na sk “ B „

Našim cieľom je nielen dôkladne pripraviť našich študentov na záverečné skúšky v autoškole ale poskytnúť im čo najlepšiu prípravu na reálnu premávku na cestách. Kladieme dôraz na individuálny prístup a spokojnosť študentov.

Praktická časť výcviku skupiny B (vodičák na auto) študenti absolvujú na autách nášho vozového parku, ktorý sa skladá z

Stredisko MP Trend s sro Pribišova 47  :

vozidiel:

Škoda Octávia,manuálnou prevodovkou. motor                   2.0 tdi     110 kw

Škoda Octávia,manuálnou prevodovkou motor                    1.6 tdi       77kw

Škoda Octavia  automatickou prevodovkou motor               2.0 tdi     110 kw

Pozri fotogaléria autoškoly. Jazdí sa v centre a uliciach Bratislavy, vrátane okolia, čo vytvára optimálne podmienky pre to aby sme ťa pripravili na každodenný život na ceste a ty si sa stal plnohodnotným vodičom. Podrobnosti jazdy ako je čas a miesto stretnutia je na vzájomnej dohode medzi tebou a inštruktorom autoškoly.

Teoretická  čast výcviku v autoškole vykonávame prezenčnou formou.   Pri výučbe využívame najmodernejšiu didaktickú techniku a nami dlhodobo overené školiace postupy, ktoré Vám pomôžu rýchlejšie si zapamätať a pochopiť technické ovládanie vozidla , získať potrebné vedomosti .ktoré sú potrebne k získaniu orientácie v hustej  mestskej premávke, predchádzať rizikovým situáciám, pripadne ich riešeniu.

 

Ako si vybrať autoškolu?

Veľká autoškola alebo malá ?

Rozhodujete sa, či radšej zvoliť väčšiu autoškolu alebo skúsiť niečo menšie ? Je pravda, že vo väčšej autoškole budete mať pravdepodobne širší výber áut či inštruktorov, ale na druhú stranu to tiež neznamená, že si aj budete môcť vyberať. Musíte počítať s tým, že časová flexibilita inštruktorov či výber auta môže byť kvôli náporu žiakov obmedzená. Pokiaľ Vám teda ide o čas kvalitnú prípravu, individuálny a osobný prístup možno bude pre Vás vhodnejšia menšia autoškola, kde sa jednoduchšie dohodnete s inštruktorom na termínoch a frekvencii jázd.

Je treba podotknúť, že aj keď pochopiteľne u mnohých z nás cena zohráva úlohu, v prípade výberu autoškoly by cena nemala byť pri výbere prvoradá. Pamätajte, že v autoškole nestrávite veľkú časť svojho života a pravdepodobne ju ani nebudete viackrát opakovať. To, čo sa môže zdať jednorázovo ako veľká investícia, je v skutočnosti investíciou do celého Vášho šoférskeho života. Preto by sa Vám v prvom rade malo dostať kvalitnej výuky, z ktorej budete čerpať po celý svoj vodičský život. Uvedomte si, že náklady na pohonné hmoty počas jázd, prevádzku a údržbu vozového parku, trenažér, prenájom priestorov autoškoly či cvičiska, poistene vozidiel a priestorov, po novom  GPS monitoring a jeho prevádzka, cestná daň, opotrebenie vozidla, administratívne náklady, a v neposlednom rade čas a  vzdelanie inštruktorov, nie sú lacná záležitosť a autoškola by nemohla na trhu fungovať, pokiaľ by bola dlhodobo stratová. Príliš nízká cena vodičského preukazu preto logicky pôsobí veľmi nedôveryhodne a vzbudzuje podozrenie, že v autoškole sa Vám  nedostane všetko čo je v učebnej osnove a predpisuje zákon.

Záverečné skúška.

Skúšky sa skladajú z niekoľkých za sebou idúcich častí, pričom úspešné absolvovanie jednej časti podmieňuje postup do ďalšej časti. To znamená, že ak  neuspejete hneď na prvej časti, ktorou je písomný test z pravidiel cestnej premávky, nemôžete pokračovať ani v skúške na auto cvičisku a musíte sa znova cez autoškolu prihlásiť na opakovanú skúšku. Správny poplatok za opakovanú skúšku je 33.- €.Skúšku môžete opakovať 3-krát . Výsledky jednotlivých častí sa dozviete hneď po ich absolvovaní.

  • test s pravidiel cestnej premávky od 1.4.2023  30 min. V cene kurzu Vám ponúkame prístup na stránku www.dobryvodic.sk kde si môžete podrobene naštudovať potrebne materiály a zároveň si môžete overiť vedomosti s nových testov platných od 1.4.2023
  • jazda zručnosti na cvičnej ploche /10 min /mieri  cvičiska sú primerané veľkosti vozidla podľa metodiky MDPT. ( väčšie vozidlo väčšie cvičisko ).
  • jazda v premávke od 10 do cca 25 min.
  • termín skúšky urči dopravný inšpektorát po ukončení kurzu. / 14 až 30 dni v prípade opakovania skúšky sa termín určí rovnako /

Doškolovací kurz: je pre vodičov ktorí robia priestupky.

Doškolovací kurz Vám nariadi polícia pokiaľ ste mali zadržaný vodičsky preukaz na dlhšiu dobu za vážne dopravne priestupky .  Podľa učebnej osnovy musíte absolvovať kurz a následne s Vami autoškola musí ísť  na skúšku s praktickej jazdy. Skúšky sa konajú na vami zvolenom policajnom inšpektoráte ktorí rieši Vaše priestupky .

Prihláška na kurz : sk “ B “ ako aj  doškoľovací kurz.  Je potrebne vyplniť prekopírovať do emailu , pripadne vytlačiť podpísať naskenovať  poslať alebo priniesť osobne spolu zo žiadosťou .

Ale  postačí predbežne elektronická prihláška.

Stredisko autoškoly

Môžete využiť naše moderné vyučovacie zariadenia v Bratislave na ulici  Pribišova 47 Dlhé Diely. Stačí len vyplniť online prihlášku do autoškoly alebo využiť iný kontakt.

Autoškola MP  TREND s.sro  Pribišova 47,

Autoškola MP Trend s.sro
Pribišova 47.
841 05    Bratislava
tel.   0905  38 38 48
e-mail: mptrend@mptrend.sk