Autoškola MP TREND sro L.Fullu 62 Bratislava

Vykonávame komplexnú prípravu účastníkov kurzov autoškoly MP Trend sro vrátane zdravotníckej prípravy „pod jednou strechou“ s našimi internými aj externými spolupracovníkmi s dlhoročnou praxou.

Autoškola MP Trend sro Bratislava L. Fullu 62  patrí medzi najdlhšie pôsobiace autoškoly v Bratislave. Svojim klientom ponúkame komplexné služby pre získanie vodičského oprávnenia v nasledujúcej podobe

Vykonávame komplexnú prípravu účastníkov kurzov autoškoly  vrátane zdravotníckej prípravy „pod jednou strechou“ s našimi internými aj externými spolupracovníkmi s dlhoročnou praxou.

Ponúkame darčekové poukažky na kondičné jazdy a vodičské preukaz sk   “ B“

Vhodný Vianočný alebo narodeninový darček . Preukaz je platný 12 mesiacov .

Výcvik na sk “ B „

Našim cieľom je nielen dôkladne pripraviť našich študentov na záverečné skúšky v autoškole ale poskytnúť im čo najlepšiu prípravu na reálnu premávku na cestách. Kladieme dôraz na individuálny prístup a spokojnosť študentov.

Praktická časť výcviku skupiny B (vodičák na auto) študenti absolvujú na autách nášho vozového parku, ktorý sa skladá z

Stredisko MP Trend s sro L.Fullu 62  :

vozidiel:

Škoda Octávia,manuálnou prevodovkou. motor                   1.9      74 kw,

Škoda Octávia,manuálnou prevodovkou motor                    1.6      77kw

Škoda Octavia  automatickou prevodovkou motor               2.0     110 kw .

Stredisko AS Trend s sro :

Toyota Yaris a Opel Corsa.

Pozri fotogaléria autoškoly. Jazdí sa v centre a uliciach Bratislavy, vrátane okolia, čo vytvára optimálne podmienky pre to aby sme ťa pripravili na každodenný život na ceste a ty si sa stal plnohodnotným vodičom. Podrobnosti jazdy ako je čas a miesto stretnutia je na vzájomnej dohode medzi tebou a inštruktorom autoškoly.

Teoretickej časti výcviku v autoškole sa môžeš zúčastniť v jednom z našich dvoch výukových stredísk v Bratislave. Pri výučbe využívame najmodernejšiu didaktickú techniku a nami dlhodobo overené školiace postupy, ktoré Vám pomôžu rýchlejšie si zapamätať a pochopiť technické ovládanie vozidla , získať potrebné vedomosti .ktoré sú potrebne k získaniu orientácie v hustej  mestskej premávke, predchádzať rizikovým situáciám, pripadne ich riešeniu.

Zaujíma Vás ?!:

Prečo sa zvýšili ceny autoškôl?
Dôvodom zdražovania všetkých autoškôl na Slovensku je prechádzanie na GPS systémy a s tým spojené zvýšenie prvotného vkladu do GPS vo vozidlách, ako aj v učebniach a takisto mesačné náklady na prevádzku týchto systémov, nutnosť autoškôl vlastniť alebo prenajať si „certifikované“ autocvičisko (prípadné náhradnú cvičnú plochu + trenažér (cca 12000Eur) a taktiež mať nielen učebňu, ale aj samostatnú kanceláriu na prijímanie žiadateľov a administratívnu prácu. To je len rýchle zhrnutie zmien, ku ktorým kvôli zmene zákona muselo dôjsť a prečo sa ceny autoškôl zvyšujú.

Ako si vybrať autoškolu?

Veľká autoškola alebo malá ?

Rozhodujete sa, či radšej zvoliť väčšiu autoškolu alebo skúsiť niečo menšie ? Je pravda, že vo väčšej autoškole budete mať pravdepodobne širší výber áut či inštruktorov, ale na druhú stranu to tiež neznamená, že si aj budete môcť vyberať. Musíte počítať s tým, že časová flexibilita inštruktorov či výber auta môže byť kvôli náporu žiakov obmedzená. Pokiaľ Vám teda ide o čas kvalitnú prípravu, individuálny a osobný prístup možno bude pre Vás vhodnejšia menšia autoškola, kde sa jednoduchšie dohodnete s inštruktorom na termínoch a frekvencii jázd.

Je treba podotknúť, že aj keď pochopiteľne u mnohých z nás cena zohráva úlohu, v prípade výberu autoškoly by cena nemala byť pri výbere prvoradá. Pamätajte, že v autoškole nestrávite veľkú časť svojho života a pravdepodobne ju ani nebudete viackrát opakovať. To, čo sa môže zdať jednorázovo ako veľká investícia, je v skutočnosti investíciou do celého Vášho šoférskeho života. Preto by sa Vám v prvom rade malo dostať kvalitnej výuky, z ktorej budete čerpať po celý svoj vodičský život. Uvedomte si, že náklady na pohonné hmoty počas jázd, prevádzku a údržbu vozového parku, trenažér, prenájom priestorov autoškoly či cvičiska, poistene vozidiel a priestorov, po novom  GPS monitoring a jeho prevádzka, cestná daň, opotrebenie vozidla, administratívne náklady, a v neposlednom rade čas a  vzdelanie inštruktorov, nie sú lacná záležitosť a autoškola by nemohla na trhu fungovať, pokiaľ by bola dlhodobo stratová. Príliš nízká cena vodičského preukazu preto logicky pôsobí veľmi nedôveryhodne a vzbudzuje podozrenie, že v autoškole sa Vám  nedostane všetko čo  predpisuje zákon.

Záverečné skúška.

Skúšky sa skladajú z niekoľkých za sebou idúcich častí, pričom úspešné absolvovanie jednej časti podmieňuje postup do ďalšej časti. To znamená, že ak ráno neuspejete hneď na prvej časti, ktorou je písomný test, nemôžete pokračovať ani v skúške na autocvičisku a musíte sa znova cez autoškolu prihlásiť na opakovanú skúšku. Správny poplatok za opakovanú skúšku je 33.- €.Skúšku môžete opakovať 2-krát . Výsledky jednotlivých častí sa dozviete hneď po ich absolvovaní.

  • test s pravidiel cestnej premávky /20 min vedomosti si môžete preveriť priamo tu na našej stránke. / na lište “ autoškola testy „
  • jazda zručnosti na cvičnej ploche /10 min /mieri  cvičiska sú primerané veľkosti vozidla podľa metodiky MDPT. ( väčšie vozidlo väčšie parkovacie miesto ).
  • jazda v premávke od 10 do cca 25 min.
  • termín skúšky urči dopravný inšpektorát po ukončení kurzu. / 14 až 30 dni v prípade opakovania skúšky sa termín určí rovnako /

Doškolovací kurz: je pre vodičov ktorí robia priestupky.

Doškolovací kurz Vám nariadi polícia pokiaľ ste mali zadržaný vodičsky preukaz na dlhšiu dobu za vážne dopravne priestupky .  Podľa učebnej osnovy musíte absolvovať kurz a následne s Vami autoškola musí ísť  na skúšku s praktickej jazdy. Skúšky sa konajú na vami zvolenom policajnom inšpektoráte ktorí rieši Vaše priestupky .

Prihláška na kurz : sk “ B “ ako aj  doškolovací kurz.  Je potrebne vyplniť prekopírovať do emailu , pripadne vytlačiť podpísať naskenovať  poslať alebo priniesť osobne spolu zo žiadosťou .

Ale  postačí predbežne elektronická prihláška.

Stredisko autoškoly

Môžete využiť naše moderné vyučovacie zariadenia v Bratislave na Škultétyho 1 a na ulici Ľudovíta Fullu 62. Stačí len vypniť online prihlášku do autoškoly alebo využiť iný kontakt.

Autoškola  TREND   strediska :     Ludovita Fullu 62,

Autoškola MP Trend sro Bratislava
Ľudovíta Fullu 62
841 04 Bratislava tel.0905 38 38 48
fax: n/a
e-mail: mptrend@mptrend.sk